Yasal Uyarı

YASAL UYARI

Doa Web Sitesi, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, anonim olarak üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Bu kapsamda; ziyaretçilerin kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, ziyaretçilerin başvurularının güncel durumu ve sair güncellemeler ile ilgili ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, ziyaretçi memnuniyetini artırmak ve ziyaretçilerimizi tanıyabilmek ve hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek için işlenmektedir.
Doa Web Sitesi ile paylaşılan kişisel veriler, gözetimimiz altındadır. Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenilmiştir. Ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, ziyaretçilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ziyaretçi onayı olmaksızın, üçüncü kişilere veri aktarılmamaktadır.
Yasadan doğan yükümlülükler ve kamu kurumlarının yetki ve görevlerine istinaden talepleri nedeniyle kişisel veriler ilgili kurumlar paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Doa Web Sitesi sorumlu değildir.
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, kullanıcılara daha iyi hizmet sunabilmek için çeşitli iyileştirme faaliyetleri kapsamında diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@doa.com.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.
Doa Web Sitesi, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 
Yukarı Çık